20151

Op maandag 30 maart vond in Brussel het derde Colloquium Zorg & Vastgoed plaats. Het goed gevulde Herman Teirlinckauditorium was getuige van een geanimeerde vragenronde met Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gevolgd door een drietal boeiende duopresentaties met als rode draad de betaalbaarheid van zorg en vastgoed. Gedurende de volledige namiddag kregen ook de toehoorders in de zaal de kans om hun zegje te doen.  Leo De Bock vervulde voor het derde jaar op rij met verve de rol van moderator.

Bij wijze van inleiding kaartten Christine De Cafmeyer (KBC) en Hilde Bosmans (Lindbergh Consult) meteen enkele heikele kwesties aan waarmee de zorgsector momenteel geconfronteerd wordt. Zij stonden ook even stil bij het rondetafelgesprek dat in december 2014 ter voorbereiding van het Colloquium werd georganiseerd voor een aantal vooraanstaande zorgactoren.

Vervolgens legde moderator Leo De Bock een aantal prangende stellingen voor aan Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ook de aanwezigen in de zaal werden in de boeiende discussies betrokken.

In het kader van het thema ‘betaalbaarheid in de zorg’ lieten Dominiek Beelen (CFO Senior Living Group) en Clara Van den Broeck (Stafmedewerker Ouderenzorg Zorgnet) vanuit respectievelijk de private en de social profit sector hun licht schijnen over de gevolgen van het verdwijnen van VIPA-subsidiëring op het zorglandschap van de toekomst. Het eerste grote luik van het Colloquium werd afgesloten met een pittige discussieronde.

Jef Pelgrims, CEO van Tante Louise Vivensis, verzorgde als ervaringsdeskundige een boeiend exposé over de evolutie van thuiszorg in Nederland. Hij ging daarbij geen enkele gevoelig onderwerp uit de weg. Aansluitend zorgde Pascale Hulpiau (Departementshoofd Ouderenzorg OCMW Gent) voor een vertaling naar de Vlaamse context.
Het laatste luik van het Colloquium stond in het teken van stadsvernieuwingsprojecten met focus op zorg en betaalbare bouwconcepten. Stijn De Vleeschouwer (Coördinator Zorgsector bij Team Vlaams Bouwmeester) ging tijdens zijn betoog dieper in op de zogenaamde onzichtbaarheidsfactoren en stelde een vijftal pilootprojecten van kwalitatieve woon- en zorgvormen voor. Jorden Goossenaerts (Architect mre – CEO bij RDBM Architecten & Adviseurs) besprak de meest belangrijke bouwconcepten vooraleer af te sluiten met verschillende voorbeelden uit de praktijk.

De organisatie hoopt dat ze met de geboden rugzak aan ideeën de aanwezigen heeft kunnen INFORMEREN.

Met het oog op de editie van 2016 zullen de initiatiefnemers de evoluties in de zorgsector blijven EVALUEREN.

Samen met alle betrokken actoren wordt ernaar gestreefd om ook volgend jaar positief te EVOLUEREN.

Bekijk de presentaties en foto’s van de derde editie van het Colloquium Zorg & Vastgoed via volgende link: http://www.zorgenvastgoed.be/index.php/archief


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 
Seniorenzorg die werkt

Lindbergh Consult helpt u met maatwerk in projectontwikkeling, beheer, aankoop en financiering van vastgoed maar ook bij het verbeteren van het rendement van uw exploitatie tot en met operationeel management. We nodigen u vrijblijvend uit voor een eerste kennismaking en helpen u graag bij het opzetten van goede seniorenzorg.