De nieuwe senior heeft andere behoeften!

 

zorgondernemer die vragen durft stellen

Wie zijn wij

Wij zijn uw helpende hand in optimalisatie en uitvoering van seniorenzorg
 

Voor ons is zorg géén vanzelfsprekendheid meer! En daarom verdient zorg onze volle aandacht. We doen dit samen met u! Rekening houdend met alle opties leveren we ondernemend advies in optimalisatie én uitvoering van seniorenzorg.

Wij zoeken

We hebben geen kant-en-klaar advies. Wij stellen vragen! Uw toekomstige zorgbehoefte staat centraal. Toekomstbestendige zorg is uw en onze uitdaging.

Wij versterken

Wij gaan niet voor u ondernemen, maar wel samen met u. Wij zijn Co-ondernemers die begrijpen hoe je een zorgbedrijf rendabel maakt.

Wij optimaliseren

Goede plannen hebben échte doeners nodig. Ons team wil aan de slag met uw collega’s om uw zorgproces optimaal te maken.
 

Waarin kunnen we u helpen?

advies in zorgvastgoed

We zijn gespecialiseerd in het adviseren van bedrijven, instellingen en beleggers bij het (ver)kopen, huren en realiseren van bedrijfsmatig onroerend goed, met focus op de zorgsector. Lindbergh Consult is onafhankelijk en focust zich volledig op u. We geven u snel én doeltreffende maatwerkadvies voor uw vastgoed(beheer).

optimalisatie van uw zorgexploitatie

Als u wenst te investeren in de zorgsector en u op zoek bent naar diversiteit binnen uw vastgoed portefeuille helpen wij u met de nodige voorbereidingen te nemen. De juiste processen te analyseren en verschillende financiële aspecten te vergelijken. We helpen u met de juiste constructies en begeleiden u bij de opstart van een renderende exploitatie.

Wilt u uw zorg betaalbaar maken?

Nodig ons uit voor een 'zorgespresso'

Wat doen wij?

Wij helpen zorgondernemers met toekomstgericht ondernemen
Er is geen standaard advies

Lindbergh Consult is een ondernemend zorgadviesbureau dat 'vernieuwende keuzes' durft te maken. We werken zorgstrategieën uit, adviseren in vastgoedbeleid en optimaliseren de business van zorgondernemers. We brengen de juiste mensen aan tafel met als doel een betaalbare resultaatgerichte zorg voor 'de nieuwe senior'.

 
Door de toenemende vergrijzing groeit de nood aan opvangmogelijkheden voor senioren. Wanneer u een project met seniorenhuisvesting wenst te realiseren begeleidt Lindbergh Consult u via haar ervaring en algemene sectorkennis doorheen het keuzeproces zodat er gerichte en verantwoorde beslissingen kunnen genomen worden.
Om een kwalitatief zorgproject te realiseren is er nood aan kapitaal. Om financiële middelen te verzamelen voor investeringen in de zorgsector, zijn er de laatste jaren verschillende nieuwe financieringsmethoden ontstaan. Lindbergh Consult zoekt en identificeert de financieringsvorm die het meest geschikt is voor uw project.
Als exploitant van een zorginstelling wordt u dagelijks geconfronteerd met de complexiteit van de financiering van de zorg. De exploitatie bepaalt in toenemende mate de financiële haalbaarheid van een zorginstelling. Lindbergh Consult helpt u bij het opzetten, het waarderen en het optimaliseren van een exploitatiemodel enerzijds en bij het inschakelen van de juiste mensen op de werkvloer anderzijds.
Lindbergh Consult begeleidt u bij het optimaal dimensioneren van uw gebouw en bij het zoeken naar volslagen technieken op maat. We bieden u algemene bouwbegeleiding vanuit een zorgperspectief en ontwikkelen een methodiek voor het concipiëren van toekomstige gebouwen.
Lindbergh Consult treedt op als tussenpersoon voor partijen die een fusie wensen aan te gaan of een zorgproject willen overdragen of overnemen. Wij onderhandelen discreet om verschillende partijen samen te brengen, voeren de contractbesprekingen en waken over de correcte afwikkeling van de transactie.
Een nieuwe financieringsmethode voor de realisatie van zorgprojecten is de uitgifte van een obligatielening met woonrecht. Het idee achter deze financieringsvorm is dat het geld voor de bouw van een zorgproject wordt opgehaald bij de toekomstige bewoners, die op deze manier mede het project financieren. Lindbergh Consult biedt u een 'end-to-end'-begeleiding aan bij de uitgifte van de obligaties.
 

Hoe werken we

Onze kwaliteitsnormen zijn verankerd in onze persoonlijke service
stap 1 - Elkaars ambitie leren kennen is cruciaal
We leren elkaar kennen bij een kop koffie en nemen de tijd om de vragen die u heeft te begrijpen. Om een ondernemende relatie uit te bouwen, is het belangrijk elkaar te leren kennen en te vertrouwen. We brengen de juiste mensen aan tafel en kijken hierbij niet enkel naar kennis, maar ook naar de juiste match.
stap 2 - het juiste zorgconcept creëren
Een goed zorgconcept is het bestaansrecht dat je moet verankeren in je onderneming. Welke doelgroepen bedien je? Hoe bedien je ze? Welke structuren en modellen worden toegepast? Wat zijn de meest wezenlijke succesfactoren voor uitstekende zorg? We zoeken samen met u naar een toekomstbestendig zorgconcept dat als het ware als een kompas dient voor iedereen.
Stap 3 - Ondernemen is de juiste kans verzilveren
We helpen u graag met de groei en optimalisatie van uw business. Met de ondersteuning van onze adviseurs kunt u de juiste beslissingen nemen om de snelle veranderingen in de zorg op een realistische én creatieve manier op te lossen. U kunt sneller beslissen omdat u antwoord krijgt op alle cruciale vragen. U vermijdt risico's en verzilvert kansen.
stap 4 - uitvoering tot in detail
We bieden kwalitatieve ondersteuning bij alle aspecten van de implementatie van een innovatief zorgconcept. Daarbij houden we rekening met de bestaande context, de bestaande wetgeving en de budgettaire voorwaarden. We denken nu reeds aan de toekomst en betrekken uw medewerkers bij het concept.
stap 5 - de praktijk is slim inspelen op continue veranderingen
Het is onze kracht om bedrijfsprocessen te vernieuwen en effectief te implementeren. Hierbij staat het belang van de bewoners altijd centraal. Want ook in tijden van snelle verandering in zorgbehoeften blijft kwaliteit van zorg dé basisvoorwaarde voor elke zorginstantie en zorgverlener. Ons team zorgt voor de juiste verbinding tussen resultaat en klantgerichtheid.
 

Enkele vragen waarmee we u kunnen helpen

Hoe definieer ik de missie van mijn zorginstelling?
Hoe zorg ik dat juridische documenten conform wetgeving zijn?
Hoe organiseer ik een behoeftepeiling bij senioren?
Hoe werk ik een bankdossier correct uit?
Hoe bereken ik de kostprijs van nieuwe woonzorgprojecten?
Hoe bepaal ik de dagprijs van mijn zorginstelling?

 

zorgtafel

Zes ondernemers schuiven 'aan tafel' met zorgonderneemster Hilde Bosmans. Ze delen hun uitdaging, hun kennis en visie met slechts één doel; Optimalisatie van hun zorg.

zorg 2020

Lindbergh Consult interviewt zorgondernemers. We prikkelen hen met een stelling en zoeken naar hun toekomst bestendigde zorgvisie. Doet u mee?

Zorgespresso

We willen u oprecht ontmoeten en leren kennen. Nodig ons vrijblijvend uit voor een 'zorg espresso'. We garanderen dat we luisteren naar uw vragen!